Tanım
Sınırlı saklama hizmeti sermaye piyasası araçlarının saklanması, alım satıma konu sermaye piyasası araçlarının takasının gerçekleştirilmesi, nemalandırma tercihine bağlı faiz gelirlerin tahsili, sermaye artırım ve temettü ödemelerinin yapılması, müşteri işlemleri sonucu oluşan stopaj kesintilerinin tahsilatı gibi hizmetlerin müşteri hesaplarına yansıtılması ve bu hesapların genel saklama hizmeti veren kurumlarla mutabakatının sağlanmasını kapsar.

Eliptic Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sınırlı saklama hizmeti vermeye yetkili bir Sermaye Piyasası Yatırım Kuruluşudur.

Eliptic Yatırım, sunduğu işlem aracılığı ve portföy aracılığı hizmetleri ile ilgili olarak yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu sermaye piyasası araçlarının, saklanması için sınırlı saklama hizmeti de vermektedir.

Saklama hizmeti sunulabilmesi için müşteri ile Şirketimiz arasında Sermaye Piyasası İşlemleri Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalanması gerekir. İlgili Sözleşmenin imzalanması sonrasında şirketimiz nezdinde, müşte