Tanım
Portföy aracılığı faaliyeti, işlem aracılığı faaliyetine ek olarak, yatırım kuruluşlarının müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirmesi faaliyetini ifade eder.
Neden Eliptic Yatırım?
Eliptic Yatırım olarak, BİST Borçlanma Araçları Piyasası ürünleri için Portföy Aracılığı hizmeti sunulacak olup, yatırımcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ilave ürünlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eliptic Yatırım, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören kıymetlerin yanı sıra Hazine’nin yurt dışında ihraç ettiği eurobondlar için yatırımcılara ilgili platform üzerinden de fiyatlama yapar. Yatırımcılardan gelen Borçlanma Araçları Piyasası işlemlerine ilişkin alım-satım taleplerini karşı taraf olarak yerine getiren Eliptic Yatırım, ilgili ürünün piyasa fiyatlarına uyumlu ve makul bir fiyatlama ile gerçekleştirilmesini amaçlayarak yatırımcılara bu ürünler için hızlı güvenilir ve kolay bir erişim sağlar.

Eliptic Yatırım, BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem yapmak isteyen müşterilerine kendi idari kararı ve kurum politikası doğrultusunda belirli kriterler ile oluşturduğu İşlem Listesi‘nde yer alan ürünler üzerinden alım satımına ilişkin hizmet verir. Portföy Aracılığı faaliyeti kapsamında işlem yapılacak ürün bilgileri aşağıdaki gibidir.

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade eder. Borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı öder. DİBS’ler vadelerine, ihraç yöntemlerine, ihraç edildikleri para biriminin cinsine, faiz ödeme türüne ve kuponlu olup olmamasına göre sınıflandırılabilir. Bir (1) yıldan kısa vadeli devlet iç borçlanma senetlerine hazine bonosu denir. Devlet tahvilinin ise vadesi bir (1) yıldan uzundur. Anapara ve faizi vade sonunda ihraççı tarafından ödenir. Vadeden önce ise alım satımı ikincil piyasa üzerinden gerçekleştirilebilir. Vade sonuna kadar elde tutulduğunda belirli bir getiriyi garanti ederler. Vadesinden önce satılmak istendiğinde ise piyasa koşullarına göre, kar veya zarar oluşması mümkündür.

Özel Sektör Borçlanma Araçları: Bankaların ve Anonim Şirketlerin ödünç para bulmak amacıyla çıkardıkları borç senetlerini ifade eder. DİBS’lerde olduğu gibi yine vadesine, ihraç yöntemine, faiz ödeme türüne ve kuponlu olup olmamasına göre sınıflandırılırlar. Şirket tahvilleri, şirketin iflas etmesi ve faiz ile anapara ödemesinde temerrüde düşmesi açısından devlet tahvillerine oranla daha yüksek risk taşıdıklarından, genellikle devlet tahvillerinden daha yüksek faiz geliri elde edilir. Vadesinden önce satılması durumunda ise satıldığı günün piyasa koşullarına paralel olarak kar veya zarar oluşması söz konusu olabilmektedir.

Eurobond: Kamu ve özel sektörün yurt dışı borçlanma programları çerçevesinde yurt dışında ihraç ettikleri uzun vadeli borçlanma araçlarını ifade eder. İhraç edilen ülke para biriminden farklı bir ülke para biriminden ihraç edilir. Saklaması yurtdışında yapılır. Belirli dönemlerde kupon geliri elde edilir. USD cinsi eurobondlarda kupon ödemesi 6 (altı) ayda bir, euro cinsi eurobondlarda ise yılda 1 (bir)’dir. Bu sermaye piyasası ürünlerine ilişkin risk tanımlarını da içerir detaylı bilgi için “Alım Satım Aracılığı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme ve Risk Bildirim” formu içerisinden ilgili kısımlarının incelenmesi tavsiye edilir.

BİST Borçlanma Araçları Piyasası ürünlerine ilişkin emirlerinizi dijital kanalımızı kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. BİST Borçlanma Araçları Piyasası ürünlerine ilişkin işlemlerinizi Eliptic Yatırım aracılığıyla yapmak isteyen gerçek kişi müşterilerin hesap aç linkini tıklaması yeterli olacaktır. Yerinizden kalkmadan tamamen dijital ortamda sermaye piyasası işlemleriniz için hesabınız açılacaktır.

Eliptic Yatırım müşterileri, mobil uygulama üzerinden de hızlı ve müşteri temsilcisine ihtiyaç olmadan anlaşılır bildirimlerle BİST Borçlanma Araçları Piyasası ürünlerine ilişkin alım satım işlemlerini yapabilecek, bilgi almak istediği durumda da canlı destek hattından bilgi alabilecektir.